Rooftop solar power

Product

Rooftop solar power 02

Rooftop solar power 02

Code : SOLAR

Made in : Việt Nam

Hotline: 0888 722 655
Product description

Nhận thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái:

  • Chu kỳ đầu tư: 20 năm.
  • Tấm pin: Canadian. Bảo hành 12 năm, tuổi thọ 25 năm.
  • Inverter: Solis- China (bảo hành 5 năm).
  • Sản lượng điện đã tính đến yếu tố giảm hiệu suất hệ thống trong vòng 20 năm
  • Giá điện EVN mua: 1,943 đồng.

Công suất (kWp)

20

50

100

200

Diện tích mái nhà tối thiểu (m2)

120

300

600

1200

Sản lượng điện hàng tháng (Kwh)

2,433

6,083

12,167

24,333

Doanh thu bán điện hàng tháng (đồng)

4,727,967

11,819,917

23,639,833

47,279,667

Thời gian hoàn vốn (năm)

4.2

4.1

4.1

3.9

Tổng số tiền thu được trong vòng 20 năm (đồng)

1,134,712,000

2,836,780,000

5,673,560,000

11,347,120,000

 

Order product

Paul Mueller Company
Schneider Electric
ABB Electric
Mitsubishi Electric
LS Electric
Idec
Omron
Siemens Electric
Yaskawa
Fuji Electric
Eaton
Selec
CODILAN VIETNAM CO., LTD.

 53/18 No. 9 Road,  Binh Hung Hoa, Binh Tan, HCM City

 (+84 28) 3756 1619   - Mobil/Zalo:  0888 722 655 (Mr. Armour)

 hqhuy1976@gmail.com

 www.codilanvietnam.com

 
Registration

265110 Online : 1

Follow us :

Hotline